IMAGE งานส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับงานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังกะ
วันพฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น.... Read More...
IMAGE งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติภารกิจต่างๆวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2564
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายวิจารณ์... Read More...
IMAGE ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของเทศบาลตำบลวังกะ (เข็มที่1) วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
วันศุกร์, 17 กันยายน 2564
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม  คลิก!! Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะปรับแผนการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด 19 ปฏิบัติงานเชิงรุก
วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน 2564
เทศบาลตำบลวังกะได้ยกเลิกด่านคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ... Read More...
IMAGE ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ จะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564
วันเสาร์, 04 กันยายน 2564
ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ จะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์... Read More...

Additional information