IMAGE ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของเทศบาลตำบลวังกะ (เข็มที่1) วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
วันศุกร์, 17 กันยายน 2564
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม  คลิก!! Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะปรับแผนการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด 19 ปฏิบัติงานเชิงรุก
วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน 2564
เทศบาลตำบลวังกะได้ยกเลิกด่านคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ... Read More...
IMAGE ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ จะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564
วันเสาร์, 04 กันยายน 2564
ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ จะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มแรก ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนกับเทศบาลตำบลวังกะ
วันศุกร์, 03 กันยายน 2564
  เทศบาลตำบลวังกะ ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มแรก... Read More...
IMAGE แผนการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุก เดือนกันยายน 2564
วันพุธ, 01 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจคัดกรองโควิด 19... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ ลงพื้นที่ ร่วมกับรพ.สังขละบุรี ฉีดวัคซีนชิโนแวคให้กับผู้สูงอายุติดเตียง
วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564
วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 ช่วงบ่าย เทศบาลตำบลวังกะ... Read More...

Additional information