IMAGE โครงการจัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2565
วันพุธ, 05 มกราคม 2565
     เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายกเทศมนตรีตำบลวังกะ... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2565
วันอังคาร, 04 มกราคม 2565
เทศบาลตำบลวังกะได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีขึ้น ณ... Read More...
IMAGE งานมหัศจรรย์สะพานมอญ เคานท์ดาวน์วังกะ 2564
วันจันทร์, 03 มกราคม 2565
       เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายกเทศมนตรี นายวิจารณ์ ... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ ทำบุญตักบาตรขึ้นในวันปีใหม่ ประจำปี 2565
วันจันทร์, 03 มกราคม 2565
     เทศบาลตำบลวังกะ โดย นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ... Read More...
IMAGE โครงการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ ในวันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564
วันพุธ, 29 ธันวาคม 2564
เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายกเทศมนตรีตำบลวังกะ นายวิจารณ์... Read More...
IMAGE งานวันขึ้นปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังกะ
วันอาทิตย์, 26 ธันวาคม 2564
          เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายกเทศมนตรี นายวิจารณ์... Read More...
IMAGE พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานนายณัฐภัทร
วันศุกร์, 17 ธันวาคม 2564
       วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 10.00น.... Read More...
IMAGE งานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังกะ
วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564
          วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.... Read More...
IMAGE งานส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับงานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังกะ
วันพฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น.... Read More...
IMAGE งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติภารกิจต่างๆวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2564
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายวิจารณ์... Read More...

Additional information