• เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดศรีสุวรรณและประชาชน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุวรรณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
  • งานพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลวังกะ "กิจกรรมอบรมทำเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประกอบอาชีพต่อไป
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563
  • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ชั่วคราว)
MetroPagina.com
IMAGE ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลวังกะ
วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 12.30 น.... Read More...
IMAGE "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา​เด็กจมน้ำ" ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564
วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.... Read More...
IMAGE พระราชบัญญัติภาษีป้าย 2510
วันพฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2563
พระราชบัญญัติภาษีป้าย 2510 Read More...
IMAGE ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563
ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563... Read More...
IMAGE ขอแจ้งงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563
เทศบาลตำบวังกะ ขอแจ้งงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563
เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับวัดวังก์วิเวการาม... Read More...
IMAGE โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง
วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี2563
วันพฤหัสบดี, 02 มกราคม 2563
เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน... Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น... Read More...