ข่าวสาร

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ โคมลอย โคมควันและ งดจำหน่าย งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง 2564 18 พฤศจิกายน 2564 7
งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นทึ่สูงจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม 12 พฤศจิกายน 2564 13
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานท่องเที่ยว ลงพื้นที่มอบป้ายผู้ประกอบการปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 12 พฤศจิกายน 2564 14
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับงานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังกะ 04 พฤศจิกายน 2564 21
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติภารกิจต่างๆวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 04 พฤศจิกายน 2564 19
วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม 2564 39
เทศบาลตำบลัวงกะ โดยรองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 29
จนท สาธารณสุข /อสม.หมู่ 2 ต หนองลู/อส.อ สังขละบุรี/อปพร ทต.วังกะ ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19 บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว 21 ตุลาคม 2564 42
ประกาศขอเลื่อนกำหนดการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี่ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 15 ตุลาคม 2564 36
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 32
เทศบาลตำบลัวงกะ โดยรองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 43
การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกด้วย ATK ของเทศบาลตำบลวังกะ ในกลุ่มแม่ค้าพ่อค้า ขายของฝากจุดสะพานไม้อุตตมานุสรณ์(สะพานมอญ) 11 ตุลาคม 2564 34
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และคนพิการประจำปีงบประมาณ 2565 05 ตุลาคม 2564 44
เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติภารกิจต่างๆ 05 ตุลาคม 2564 38
งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ดำเนินการต่อบัตรให้กับผู้พิการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการและสังคมนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 28 กันยายน 2564 45
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4488/2564 วันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง เปิดกิจการโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน และแพเพื่อการท่องเที่ยว หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน 28 กันยายน 2564 53
ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของเทศบาลตำบลวังกะ (เข็มที่1) วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 17 กันยายน 2564 54
เทศบาลตำบลวังกะปรับแผนการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด 19 ปฏิบัติงานเชิงรุก 16 กันยายน 2564 52
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลวังกะ ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มแรก ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนกับเทศบาลตำบลวังกะ ในรอบแรก(เพิ่มเติม) 16 กันยายน 2564 53
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน 10 กันยายน 2564 53