ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ และทำความสะอาดถนน ตลาดสดเทศบาล ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ และทำความสะอาดถนน ตลาดสดเทศบาล ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บริเวณใต้สะพานพระศรีสุวรรณศีรี โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บริเวณใต้สะพานพระศรีสุวรรณศีรี โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564 เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนวัดสมเด็จ ด้วยวอธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนวัดสมเด็จ ด้วยวอธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ และทำความสะอาด ถนน ตลาดสดเทศบาล ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ และทำความสะอาด ถนน ตลาดสดเทศบาล ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นตลาดสด รางระบายน้ำและระบบไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นตลาดสด รางระบายน้ำและระบบไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)