ติดต่อเทศบาล

339 หมู่ที่ 3 .หนองลู  .สังขละบุรี.กาญจนบุรี 71240

โทร 034-595093

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 034-595346

ส่งแฟกซ์ 034-595564

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : เทศบาลตำบลวังกะ  สังขละบุรี