ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงอบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 42
โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงอบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 37
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 65
แสดงสัญลักษณ์ไม่รับของขวัญพร้อมกับรณรงค์ต่ออต้านการทุจริต เขียนโดย Super User 71
โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 92
เทศบาลตำบลวังกะ จัดงานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของชมรมผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 108
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 87
เทศบาลตำบลวังกะจึงร่วมกับโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดโครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 131
กิจกรรมจิตอาสารักษ์สังขละบุรี ทำความสะอาดอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 123
งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 เขียนโดย Super User 124
งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จปฐ.ที่ตกเกณฑ์ เขียนโดย Super User 116
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เขียนโดย Super User 142
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 127
เทศบาลตำบลวังกะได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2565 เขียนโดย Super User 138
งานมหัศจรรย์สะพานมอญ เคานท์ดาวน์วังกะ 2564 เขียนโดย Super User 137
เทศบาลตำบลวังกะ ทำบุญตักบาตรขึ้นในวันปีใหม่ ประจำปี 2565 เขียนโดย Super User 129
โครงการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ ในวันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564 เขียนโดย Super User 142
งานวันขึ้นปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 128
ขอเชิญชวนผู้สุงอายุ ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบ 2566 เขียนโดย Super User 130
พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานนายณัฐภัทร เขียนโดย Super User 143
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์มีเจ้าหน้าที่รพ.สังขละบุรี ตรวจATK ให้ผู้ปกครอง และบุคลากร เขียนโดย Super User 142
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 141
เทศบาลตำบลวังกะ เทศบาลตำบลวังกะนำโดย รองนายกเทศมนตรี นายรอน สืบยิ้ม เข้าร่วมราชพิธีศาสนสงฆ์ ทำบุญตักบาตร อุทิศเป็นพระราชกุศล ในวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย Super User 141
วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ เขียนโดย Super User 144
งานพัฒนาชุมชนลงได้พื้นที่ งานพัฒนาชุมชนลงได้พื้นที่ มอบบัตรคนพิการ และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 144
งานสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีสุวรรณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม ร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด - 19 ด้วย ATK (Antigen Test Kit เขียนโดย Super User 148
งานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 148
ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ โคมลอย โคมควันและ งดจำหน่าย งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง 2564 เขียนโดย Super User 149
งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นทึ่สูงจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เขียนโดย Super User 165
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานท่องเที่ยว ลงพื้นที่มอบป้ายผู้ประกอบการปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 เขียนโดย Super User 165