งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ ส่งมอบถุงยังชีพและเงินสด จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ ณ หมู่ 3 ต.หนองลู เพื่อดำเนินการส่งมอบถุงยังชีพและเงินสด จำนวน 500 บาท จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 รายนางโพ่อีเจ็ง ธาราศรีสุวรรณ ผู้พิการและผู้สูงอายุ
 
 
 
 

เทศบาลตำบลวังกะ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19

     วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลวังกะ นำโดยนายรอน สืบยิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สถานประกอบการต่างๆดังนี้ ร้านตำอร่อย ร้านศรีแดง ร้านรุ่งอรุณ และตลาดสดเทศบาลฯ โดยเน้นย้ำสถานประกอบการและร้านอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ เน้นการเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

นายกเทศมนตรี สนับสนุนเครื่องพ่นและน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสังขละบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังกะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู เพื่อดำเนินการสนับสนุนเครื่องพ่นและน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาลสังขละบุรี ฉีดพ่นบ้านผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายที่ 3 รวมถึงบ้านเรือนผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ 3 อีกทั้งมอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างเทศบาลตำบลวังกะ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดสดเทศบาลฯ โรงพยาบาลสังขละบุรี และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ ( E-learning)

     กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ ( E-learning)  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว อาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สนใจทราบ  สนใจรายละเอียดคลิกที่เวปไซต์   www.thaielderlycare.org

เอกสารแนบ

การประชุมประชาคมที่วัดวังก์วิเวการามเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

วันพุทธ ที่ 3 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เทศบาลตำบลวังกะ นำโดยนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมที่วัดวังก์วิเวการามเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในเขตท้องที่ของเทศบาล