ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลวังกะ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 12.30 น. เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลวังกะ ณ จุดบริการดังนี้
????????ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ( สำหรับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลแล้วเท่านั้น )
จุดที่ 1 เวทีถนนคนเดิน
จุดที่ 2 ศาลาประชาคมตรงข้ามตลาดวัดวังก์วิเวการาม
???????? ทำหมันสุนัขและแมว
ที่ศาลาประชาคมตรงข้ามตลาดวัดวังก์วิเวการาม (การทำหมันสามารถมารับบริการได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนล่วงหน้า )