ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
ขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลวังกะ ดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวต่อเจ้าหน้าที่ (เฉพาะสุนัขและแมวที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเท่านั้น)
????ณ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะ
???? ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ( จ.-ศ. 08.30-16.30 น.)
????เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่หน่วยงานรัฐออกให้ของเจ้าของสุนัขและแมว จำนวน 1 ฉบับ
2.รูปถ่ายสุนัขหรือแมว ขนาด 1.5-2 นิ้ว จำนวน 2รูปต่อสัตว์ 1 ตัว (สามารถปริ๊นจากเครื่องปริ๊นได้)