โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (ถนนคนเดินเทศบาลตำบลวังกะ ) ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับชมรมถนนคนเดินสังขละบุรี หน่วยงานราชการ ประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้าจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (ถนนคนเดินเทศบาลตำบลวังกะ ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากท่าน ร้อยตรีสุทธิวงศ์ เมฆฉาย ปลัดอาวุโสอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยวในวันหยุด กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรี ด้วยวัฒนธรรมการแสดง ภาษา และการแต่งกาย อาหารพื้นถิ่น