จัดทำราวเหล็กสำหรับผู้พิการ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความอนุเคราะห์จากนายฉกาจ อุดมนวลศรี พนักงานประจำรถดับเพลิง ลงพื้นที่ หมู่ 3 บ้านไหล่น้ำ ดำเนินการจัดทำราวเหล็กสำหรับผู้พิการ รายนางทรัพย์ เภานุช (ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามคำร้องขอความอนุเคราะห์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ในการนี้ผู้ร้องขอความอนุเคราะห์ขอขอบคุณเทศบาลตำบลวังกะ ที่ห่วงใยและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้พิการมา ณ ที่นี้ด้วย