การประชุมประชาคมที่วัดวังก์วิเวการามเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

วันพุทธ ที่ 3 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เทศบาลตำบลวังกะ นำโดยนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมที่วัดวังก์วิเวการามเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในเขตท้องที่ของเทศบาล