งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน ในเขตเทศบาล หมู่1,2และ3 ตำบลหนองลู