วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลวังกะ ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มแรก ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนกับเทศบาลตำบลวังกะ ในรอบแรก(เพิ่มเติม)

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลวังกะ ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มแรก ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนกับเทศบาลตำบลวังกะ ในรอบแรก(เพิ่มเติม) จำนวน 84 ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการให้บริการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลสังขละบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา