เทศบาลตำบลวังกะปรับแผนการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด 19 ปฏิบัติงานเชิงรุก

เทศบาลตำบลวังกะได้ยกเลิกด่านคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ด่านเมืองใหม่และศาลากลางหมู่บ้านวังกะ จากนั้นได้ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ปรับแผนการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด 19 ปฏิบัติงานเชิงรุก คัดกรองด้วย ATK แยกผู้ติดเชื้อ ออกจากชุมชน กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พร้อมจ่ายยาฟ้าทะลายโจร ผู้ที่ผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทันที ตามแผนเชิงรุก คปสอ สังขละบุรี โดยบูรณาการร่วมกัน และเน้นพื้นที่ที่ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง เพื่อควบคุมโรคในอำเภอสังขละบุรี