คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4488/2564 วันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง เปิดกิจการโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน และแพเพื่อการท่องเที่ยว หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน

????คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4488/2564 วันที่ 14 กันยายน 2564
เรื่อง เปิดกิจการโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน และแพเพื่อการท่องเที่ยว หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน มีรายละเอียดดังนี้
????เปิดกิจการโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน และแพเพื่อการท่องเที่ยว หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน
❌งดแพเธค กิจกรรมประชุม สัมมนา หรือการจัดเลี้ยง และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
????ให้สถานประกอบการบันทึกข้อมูลผู้เดินทางเข้าพัก และรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ที่ตั้ง เพื่อรวบรวมไว้ตรวจติดตามโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
????พนักงานของสถานประกอบการ และผู้เข้าพักต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อยคนละ 1 เข็ม
????ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ และดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในการคัดกรองเชื้อโควิด การล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง Social Distancing ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้