งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ดำเนินการต่อบัตรให้กับผู้พิการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการและสังคมนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังค่าร ที่ 28 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ดำเนินการต่อบัตรให้กับผู้พิการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการและสังคมนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หมู่ 2 บ้านวังกะ ถนนริมน้ำ ซอย4 รายด.ช.ภาณุพงศ์ ไชยกิตติ