เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติภารกิจต่างๆ

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติภารกิจต่างๆดังนี้

- ล้างทำความสะอาดศาลาประชาคม ณ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี
- ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ทางลงแม่น้ำ ซอยโรงงานหน่อไม้