การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกด้วย ATK ของเทศบาลตำบลวังกะ ในกลุ่มแม่ค้าพ่อค้า ขายของฝากจุดสะพานไม้อุตตมานุสรณ์(สะพานมอญ)

การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกด้วย ATK ของเทศบาลตำบลวังกะ
วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564
ในกลุ่มแม่ค้าพ่อค้า ขายของฝากจุดสะพานไม้อุตตมานุสรณ์(สะพานมอญ) กลุ่มเจดีย์พุทธคยา เด็กทัคคุเทศก์ เด็กปะแป้ง ชาวแพชาวเรือ และชมรมเรือนำเที่ยวบ้านวังกะ จำนวน 137 ราย
ไม่พบผู้ติดเชื้อ????????
Cr.ภาพจากชมรมเรือนำเที่ยวบ้านวังกะ