เทศบาลตำบลัวงกะ โดยรองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30น. เทศบาลตำบลวังกะโดยรองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะ นายรอน สืบยิ้ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห่อประชุมที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี