เทศบาลตำบลัวงกะ โดยรองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

 

          วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00น. เทศบาลตำบลวังกะโดยรองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะ นายรอน สืบยิ้ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวันปิยมหาราช เป็นคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ห่อประชุมที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี