งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติภารกิจต่างๆวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ได้มอบหมายให้งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้

 

           - ตัด ตกแต่งหญ้า และกิ่งไม้บริเวณเกาะกลางถนนอุตตมานุสรณ์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และไม่ให้บดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

 

          

- ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ในอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี เพื่อเตรียมตัวการเปิดการเรียนการสอนต่อไป

 

- ฉีดล้างทำความสะอาดถนน และลานจอดรถโรงพยาบาลคริสเตียน