งานส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับงานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังกะ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับงานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการอบรมการให้บริการการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2565 (เที่ยวสังขละบุรี สุขใจ ปลอดภัยชัวร์) ณ จุดชมทิวทัศน์เทศบาลตำบลวังกะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 
???? เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการการท่องเที่ยว
???? เพื่อให้ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)
???? เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรี
???? เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยว
 
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวต่างๆในเขตเทศบาลตำบลวังกะ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ ร้านค้าในตลาดสดและร้านค้าทั่วไป รวมถึงผู้ให้บริการยานพาหนะ เรือนำเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ