ข่าวกิจกรรม

งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อกระตุ้นเข็มที่ 3

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. ชนิดไฟเซอร์ ให้กับผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน/ติดเตียง และคนพิการ บริเวณหมู่1 หมู่ 2 และหมู่ 3 ในเขตเทศบาลตำบลวังกะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 ราย