ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสารักษ์สังขละบุรี ทำความสะอาดอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ

      เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลวังกะ นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังกะ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสารักษ์สังขละบุรี ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสาธารณะประโยชน์ บริเวณอัฒจันทร์ และบริเวณโดยรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการช่วยกันพัฒนารักษาความสะอาด ความสวยงาม ตามโครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565