ข่าวกิจกรรม

แสดงสัญลักษณ์ไม่รับของขวัญพร้อมกับรณรงค์ต่ออต้านการทุจริต

     วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะ มีนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แสดงสัญลักษณ์ไม่รับของขวัญพร้อมกับรณรงค์ต่ออต้านการทุจริต