ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงอบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงอบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลวังกะ นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังกะ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสารักษ์สังขละบุรี ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสาธารณะประโยชน์ บริเวณวัดสมเด็จ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน  ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการช่วยกันพัฒนารักษาความสะอาด ความสวยงาม ตามโครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565