เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับวัดวังก์วิเวการาม จัดประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ชาวไทยรามัญ โปฮะมอดบ้าง ( โป=ถวาย , ฮะมอด=เครื่องเซ่นไหว้ , บ้าง=เรือ ) กำหนดจัด 3 วัน ในวันขึ้น 14-15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่ 1-3 กันยายน 2563 ตามความเชื่อว่าเป็นการบูชาเทวดาที่อยู่ในน้ำ ในป่า และบนบก อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชน ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ให้แก่ชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ ประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์นี้

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 เอกสารแนบ

เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ (วันเดียวเที่ยวบ้านมอญ)

เทื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ (วันเดียวเที่ยวบ้านมอญ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดกิจกรรม เดิน- วิ่ง ท่องเที่ยวเก๋ไก๋  สไตล์บ้านมอญวังกะ 2562 เพื่ือสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยรามัญ ศิลปะวัฒนธรรมด้านต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งอาหารพื้นบ้านชาวไทยรามัญ 

เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ (วันเดียวเที่ยวบ้านมอญ)

เทื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ (วันเดียวเที่ยวบ้านมอญ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดกิจกรรม เดิน- วิ่ง ท่องเที่ยวเก๋ไก๋  สไตล์บ้านมอญวังกะ 2562 เพื่ือสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยรามัญ ศิลปะวัฒนธรรมด้านต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งอาหารพื้นบ้านชาวไทยรามัญ 

เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ (วันเดียวเที่ยวบ้านมอญ)

เทื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ (วันเดียวเที่ยวบ้านมอญ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดกิจกรรม เดิน- วิ่ง ท่องเที่ยวเก๋ไก๋  สไตล์บ้านมอญวังกะ 2562 เพื่ือสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยรามัญ ศิลปะวัฒนธรรมด้านต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งอาหารพื้นบ้านชาวไทยรามัญ