ชมรมถนนคนเดินสังขละบุรี เชิญเที่ยวชมเทศกาลอาหาร 5 เชื้อชาติ ครั้งที่4

ชมรมถนนคนเดินสังขละบุรี เชิญเที่ยวชมเทศกาลอาหาร 5 เชื้อชาติ ครั้งที่ 4 

จัดขึ้นใน วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ ถนนคนเดินสังขละบุรี 

พบกับการสาธิตการทำอาหาร 5 เชื้อชาติ ชมการแสดงจากเยาวชนสังขละบุรี ชมดนตรีโฟล์คซองและเลือกซื้อสินค้ามากมาย