ขอเชิญผู้สนใจสมัครประกวดร้องเพลงกับ Sangklaburi Folk Music Award #3

ขอเชิญผู้สนใจสมัครประกวดร้องเพลงกับ Sangklaburi Folk Music Award #3

ณ เวทีถนนคนเดินสังขละบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี เพื่อแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและร่วมสนุกกับทางชมรมถนนคนเดินสังขละบุรีพร้อมชิงรางวัลมากมาย