ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศบาลตำบลวังกะ ประกาศรับสมัครจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยงานที่จ้างเป็นงานขุดลอกท่อรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 40
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Super User 55
คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 82
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เขียนโดย Super User 167
เทศบาลตำบลวังกะ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Super User 184
ประกาศเทศบาลยกเลิกการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เขียนโดย Super User 205
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา เขียนโดย Super User 220
เทศบาลตำบลวังกะ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรน้ำประปา เขียนโดย Super User 187
เทศบาลตำบลวังกะ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร เขียนโดย Super User 209