แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศบาลตำบลวังกะ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Super User 36
ประกาศเทศบาลยกเลิกการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เขียนโดย Super User 40
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา เขียนโดย Super User 44
เทศบาลตำบลวังกะ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรน้ำประปา เขียนโดย Super User 38
เทศบาลตำบลวังกะ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร เขียนโดย Super User 44