ตลาดกะเหรี่ยงสังขละบุรี

     ตลาดกะเหรี่ยงสังขละบุรี เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลตำบลวังกะและชมรมพระศรีสุวรรณ ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ชุมชนวัดศรีสุวรรณ (ชุมชนชาวกะเหรี่ยง) สะพานศรีสุวรรณคีรี (สะพานแดง) เพื่อส่งเสริมสินค้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง และสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่    

โดยเปิดให้บริการ ช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 05.00-10.00 น. เฉพาะเช้าวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ บริเวณหลังวัดศรีสุวรรณ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจะได้สัมผัสหมอกยามเช้าริมแม่น้ำซองกาเรีย ชมสะพานไม้ สะพานศรีสุวรรณคีรี (สะพานแดง) และวิถีชีวิตชุมชนกะเหรี่ยงพร้อมทั้งตักบาตรบนสะพานศรีสุวรรณคีรีและ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกะเหรี่ยง (ติดตามข่าวสารของตลาดกะเหรี่ยงสังขละบุรี ได้ที่เฟซบุ๊กเพจตลาดกะเหรี่ยง

 

 

  

   

ถนนคนเดินสังขละบุรี

ถนนคนเดินสังขละบุรี

ตั้งอยู่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ มีลานกิจกรรมสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ชมการแสดงวัฒนธรรมจากเยาวชนอำเภอสังขละบุรี การแสดงดนตรีโฟล์คซอง จัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า อาหาร ของฝากของที่ระลึก จัดขึ้นทุกเย็นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมถนนคนเดินสังขละบุรี

 

 

 

 

จุดชมทิวทัศน์เทศบาลตำบลวังกะ

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังกะ เป็นจุดพักรถและชมวิวแม่น้ำซองกาเรีย จากจุดนี้สามารถมองเห็นสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ทอดยาวผ่านแม่น้ำ ชมวิถีชีวิตชาวเรือ ชมแสงไปประดับสวยงามยามค่ำคืน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ลานจอดรถ ศาลานั่งพักห้องน้ำ  และจุดกางเต๊นท์บริการแก่นักท่องเที่ยว

วัดศรีสุวรรณ

วัดศรีสุวรรณ เดิมชื่อวัดนิเถะ ชาวกะเหรี่ยงอพยพถิ่นฐานอยู่ลุ่มแม่น้ำรันตีตั้งชื่อว่าหมู่บ้านนิเถะ แปลว่าต้นผึ้ง ในสมัยพระศรีสุวรรณคีรี ยาเชียงโปรย เสตะพันธ์ เจ้าเมืองสังขละบุรีคนสุดท้าย (คนที่5) ได้ร่วมกับชาวบ้านลงเสาก่อสร้างวัดถาวร และต่อมาในปี พ.ศ.2509 กรมศาสนาได้กำหนดให้เปลี่ยนชื่อจากวัดนิเถะเป็นวัดศรีสุวรรณ ปัจจุบันมัพระครูกาญจนสุทธิคุณ (หลวงพ่อโจ่ละ) ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเป็นเจ้าอาวาส

วัดสมเด็จ

วัดสมเด็จ ตั้งอยู่ ม.3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ ไทย มอญและพม่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 โดยในวัดจะมีศาลาการเปรียญอยู่ด้านหน้า และอีกฝั่งถนนมีพระพุทธรูปปางต่างๆตั้งวางเรียงรายอย่างสวยงาม โดยพื้นที่วัดสมเด็จจะมีถนนกั้นกลางเป็นสองฝั่ง