แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

ลงพื้นที่สำรวจบริเวณพื้นที่ฝั่งวัดวังก์วิเวการาม

วันที่ 24 / 1 / 2566 เวลา 9.30 น. นิติกรและกองช่างนำทีมงานร่วมกับ กฟผ. ลงพื้นที่สำรวจบริเวณพื้นที่ฝั่งวัดวังก์วิเวการาม หมู่ 2 เพื่อทำการสำรวจและเยี่ยมเยียนคนในชุมชนบ้าน
ตามคำสั่งนายกเทศมนตรี นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

วันนี้ 19 / 01 / 2566 เวลา 10.00 น. กองงานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในเขตเทศบาลฯหมู่ 1 , 2 และ 3 จำนวน 8 ราย
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตาบลวังกะ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

เอกสารแนบ