• โครงการอบรมให้ความรู้ ทางด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด(เทศบาลวังกะคัพ ครั้งที่1)โดยประธานในพิธี นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ กล่าวให้โอวาทเเละเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่13พฤศจิกายน2561 เวลา09.30น. ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลวังกะ โดยทำการแข่งขันฟุตบอล ตั้งแต่วันที่12-22พ.ย.2561 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น14ทีม ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลวังกะคัพ ครั้งที่ 1 ให้ทราบโดยทั่วกัน
  • วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561.เวลา 09.00.นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศบาลตำบลวังกะ เเละเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ขอความร่วมมือประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดเก็บขยะ เศษไม้ไผ่ บริเวณสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ ใต้สะพานสะอาดเรียบร้อย
  • วันพุธที่ 24 เมษายน 2561 วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
  • วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลวังกะ จัดกีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ ศพด.ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ
  • วันที่ 27 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ (ประธานศูนย์ อปพร.ทต.วังกะ) เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด และระดับเขต ประเภทเทศบาลตำบลดีเด่น ประจำปี 2561 จากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลางจะงหวัดกาญจนบุรี
  • QR CODE เว็ปไซต์เทศบาลตำบลวังกะ

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เอกสารแนบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1เอกสารแนบ

แผนพัฒนาสี่ปี่25ุ61-2564

แผนพัฒนาสี่ปี่25ุ61-2564เอกสารแนบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564เอกสารแนบ

แผนพัฒนาสามปี25ุ60-2562

แผนพัฒนาสามปี25ุ60-2562เอกสารแนบ