กิจกรรม จิตอาสา ทำความสะอาดรอบสนามกีฬา และเก็บขยะ

วันที่ 5 ธ.ค. 2565 เทศบาลตำบลวังกะได้จัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความสะอาดรอบสนามกีฬา และเก็บขยะ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดข
มหาราข บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งขาติ 5 ธันวาคม 2565
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลวังกะ

ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ๘๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)