งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเทศบาลตําบลวังกะ เรื่องขอให้ระมัดระวังเหตุเพลิงใหม่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 26 มกราคม 2565 เขียนโดย Super User 209
ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ โคมลอย โคมควันและงดจำหน่าย งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 29 ธันวาคม 2564 เขียนโดย Super User 250
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันลอยกระทง ปฏิบัติหน้าที่ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 18 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย Super User 211
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ โคมลอย โคมควันและ งดจำหน่าย งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง 18 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย Super User 277
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User 2111