เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(เอกสารแนบ)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เอกสารแนบ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

เอกสารแนบ

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เอกสารแนบ