แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลวังกะ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน เขียนโดย Super User 59
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เขียนโดย Super User 34
1.ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกัฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 " กาญจนบุรีเกมส์ " ระหว่าง วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 " กาญจนิกาเกมส์ " เขียนโดย Super User 48
1.ประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กาญจนบุรีเกมส์ และการ แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์ เขียนโดย Super User 39
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กาญจนบุรีเกมส์ และการ แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์ เขียนโดย Super User 41
12 สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ" . เขียนโดย Super User 51
" ชิม ช้อป ชม " เขียนโดย Super User 44
01.ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 เขียนโดย Super User 43
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกัฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 " กาญจนบุรีเกมส์ " ระหว่าง วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 " กาญจนิกาเกมส์ " ระ เขียนโดย Super User 66
ประกาศรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ เขียนโดย Super User 72
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) เขียนโดย Super User 376
#เตือนภัย #สื่อออนไลน์ #โกงเงินหรือหลอกโอนเงิน เขียนโดย Super User 408
การเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน เขียนโดย Super User 407
ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลวังกะ #เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา เขียนโดย Super User 397
เฝ้าระวังเหตุไฟไหม้ เขียนโดย Super User 399
วมแข่งขัน ร่วมเชียร์ การแข่งขันเรือ ประจำปี เขียนโดย Super User 398
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย เขียนโดย Super User 388
รัฐบาลเตรียมยึดที่ดิน เขียนโดย Super User 390
กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เขียนโดย Super User 109
แจ้ง...การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 103