เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวังกะ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับ อำเภอสังขละบุรี สถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เดินรณรงค์บริเวณชุมชนตลาดสดเทศบาล เพื่อเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ใน วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่