จนท สาธารณสุข /อสม.หมู่ 2 ต หนองลู/อส.อ สังขละบุรี/อปพร ทต.วังกะ ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19 บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว

 

เช้าวันพฤหัสบดี ที่21 ตุลาคม 2564 จนท สาธารณสุข /อสม.หมู่ 2 ต หนองลู/อส.อ สังขละบุรี/อปพร ทต.วังกะ ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19 บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ตรวจ เตือนมาตรการ D-M-H-T-T ประชาชน นักท่องเที่ยว แม่ค้าในเรื่องการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง การล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ การฉีดวัคซีน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อำเภอสังขละบุรี ช่วงวันหยุด 21-24 ต.ค. 64