ข่าวกิจกรรม

งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จปฐ.ที่ตกเกณฑ์

????????วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30น. งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จปฐ.ที่ตกเกณฑ์ บริเวณหมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3 ในเขตเทศบาลตำบลัวงกะ รวมทั้งสิ้น 20ราย เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป