แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

        ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

     E-Service Googleforms

   โทรศัพท์ 034-595093

   e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   facebook : เทศบาลตำบลวังกะ  สังขละบุรี

            

                 Facebook                      Line official