เผยแพร่การประชุมสภา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ประจำปี 2566 25 ธันวาคม 2566
หนังสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 22 ธันวาคม 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 30 พฤศจิกายน 2566
หนังสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2566 21 สิงหาคม 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี2566 09 สิงหาคม 2566
หนังสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 09 สิงหาคม 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 27 กรกฎาคม 2566
หนังสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 05 เมษายน 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 04 เมษายน 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 14 มีนาคม 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2567 27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566
หนังสือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 31 มกราคม 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 23 ธันวาคม 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 12 กันยายน 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 18 เมษายน 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 25 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 17 กุมภาพันธ์ 2565
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ื 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 10 ธันวาคม 2564