การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 98
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 89
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Super User 93
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เขียนโดย Super User 115
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 426
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสันบสนุนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เขียนโดย Super User 565
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 599
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 848
ข้อบังคับเทศบาลตำบลวังกะ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Super User 710
ประกาศประมวลจริยธรรม เขียนโดย Super User 827