การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เขียนโดย Super User 18
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 357
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสันบสนุนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เขียนโดย Super User 473
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 527
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 776
ข้อบังคับเทศบาลตำบลวังกะ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Super User 634
ประกาศประมวลจริยธรรม เขียนโดย Super User 748