สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

เป็นสะพานไม้ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างให้ประชาชนที่อยู่ตัวอำ เภอสังขละบุรีกับหมู่บ้านชาวมอญได้ติดต่อกัน สะพานไม้อุตตมานุสรณ์หรือที่เรียกกันว่า สะพานมอญเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศ มีความยาวประมาณ 445 เมตร

หลวงพ่ออุตตมะเป็นผู้ดำเนินการสร้าง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คนไทย กะเหรี่ยง และมอญ ได้สัญจรไปมาหาสู่กันได้ สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลีย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนทั้งสามกลุ่ม โดยใช้แรงงานของชาวมอญร่วมใจกันสร้าง ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น1 ปี ในการสร้างสะพานแห่งนี้ เมื่อก่อสร้างเสร็จสะพานแห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่า สะพานไม้แห่งศรัทธาเนื่องจากวิธีการก่อสร้างและขั้นตอนการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานคนทั้งสิ้น สะพานมอญกลายเป็นสัญลักษณ์ของสังขละบุรีไปแล้ว นักท่องเที่ยวจะนิยมมาเดินเยี่ยมชมสะพานเพื่อชมแสงสีทองของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า หากเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะได้ชมสายหมอกยามเช้า รวมถึงชมวิถีชีวิตของชาวไทยและมอญ ที่เดินข้ามไปมาหากันบนสะพานแห่งนี้

 

 

สะพานไม้ยามค่ำคืน