วัดศรีสุวรรณ

วัดศรีสุวรรณ เดิมชื่อวัดนิเถะ ชาวกะเหรี่ยงอพยพถิ่นฐานอยู่ลุ่มแม่น้ำรันตีตั้งชื่อว่าหมู่บ้านนิเถะ แปลว่าต้นผึ้ง ในสมัยพระศรีสุวรรณคีรี ยาเชียงโปรย เสตะพันธ์ เจ้าเมืองสังขละบุรีคนสุดท้าย (คนที่5) ได้ร่วมกับชาวบ้านลงเสาก่อสร้างวัดถาวร และต่อมาในปี พ.ศ.2509 กรมศาสนาได้กำหนดให้เปลี่ยนชื่อจากวัดนิเถะเป็นวัดศรีสุวรรณ ปัจจุบันมัพระครูกาญจนสุทธิคุณ (หลวงพ่อโจ่ละ) ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเป็นเจ้าอาวาส