IMAGE ประกาศรับสมัครประกวดนางสงกรานต์ ในวันที่ 13 - 14 เมษายน 2567
วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรับสมัครประกวดนางสงกรานต์ ในวันที่ 13 - 14 เมษายน... Read More...
IMAGE ประกาศเปิดรับสมัคร ศูนย์พัฒนาเดกเล็กวัดวังกวิวกาม รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567
วันอังคาร, 30 มกราคม 2567
ประกาศเปิดรับสมัคร " ศูนย์พัฒนาเดกเล็กวัดวังกวิวกาม... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตำบลวังกะ ???? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรมโครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตำบลวังกะ ... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2567
วันอังคาร, 16 มกราคม 2567
วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2567 เวลา 08.00 - 14.00 น. เทศบาลตำบลวังกะ... Read More...
IMAGE การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ 2567 ร่วมกับชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ
วันพุธ, 03 มกราคม 2567
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 วันที่ 1 มกราคมของทุกปี... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมบนเวทีงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567
วันพุธ, 03 มกราคม 2567
  #ส่งท้ายปีเก่า #ต้อนรับปีใหม่ ... Read More...
IMAGE แจ้งย้ายสถานที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรีบปีใหม่ จากตลาดสดเทศบาตำบลวังกะล เป็น สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ
วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2566
แจ้งย้ายสถานที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรีบปีใหม่... Read More...
IMAGE โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการทำประชาคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
วันพุธ, 27 ธันวาคม 2566
กิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการทำประชาคม... Read More...
IMAGE รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2566
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เรื่อง... Read More...

Additional information