IMAGE ฟุตบอลเทศบาลตำบลวังกะคัพ ครั้งที่ 2
วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2567
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 จบไปเป็นที่เรียบร้อยย ... Read More...
IMAGE โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567
วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2567
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจุดชมวิว... Read More...
IMAGE นายกเทศมนตรีตำบลวังกะที่ร่วมเป็นประธานพิธีในการกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬาเทศบาลประจำปี พ.ศ.2567
วันจันทร์, 29 เมษายน 2567
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2567 #การแข่งขันกีฬาเทศบาล... Read More...
IMAGE งานพัฒนาชุมชนจัดประชุมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2567
วันศุกร์, 26 เมษายน 2567
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. ... Read More...
IMAGE ภาษาถิ่นมิสิ้นหาย หากลูกหลานทั้งหลายร่วมสืบสาน
วันศุกร์, 26 เมษายน 2567
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. " ภาษาถิ่นมิสิ้นหาย... Read More...
IMAGE โครงการตลาดสดปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567
วันที่ 25 เมษายน 2567 ขอบคุณ นายวิจารณ์ กุลชนะรัตย์... Read More...

Additional information