เจดีย์พุทธคยา

เจดีย์พุทธคยา

สร้างขึ้นในปี 2518 หลวงพ่ออุตตมะได้คิดริเริ่มสร้างเจดีย์จำลองแบบจากเจดีย์พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา ในปี พ.ศ. 2532สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา 2 องค์ ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารมีสีขาวใสอมเหลืองเป็นเงาบรรจุในผอบ3 ชั้น ซึ่งหลวงพ่ออุตตมะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา และฉัตรทองคำหนัก400 บาท ขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเจดีย์