รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการเทศบาลตำบลวังกะ พ.ศ.2564

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการเทศบาลตำบลวังกะ พ.ศ.2564

ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่ 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2564

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ประจำปีงบประมาณ 2564

(เอกสารแนบ)