แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 29 ธันวาคม 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 04 ตุลาคม 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 30 สิงหาคม 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 18 สิงหาคม 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 17 เมษายน 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 02 มีนาคม 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 30 ธันวาคม 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 23 กันยายน 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 30 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 24 สิงหาคม 2565