แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังกะ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 26
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Super User 223
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังกะ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน เขียนโดย Super User 247
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ พ.ศ.2565 ครึ่งปีแรก เขียนโดย Super User 1322
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน เขียนโดย Super User 1681
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 1741
รายงานติดตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 2532
รายงานติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 เขียนโดย Super User 2040
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2561 เขียนโดย Super User 1993
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน เขียนโดย Super User 1923