รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ พ.ศ.2565 ครึ่งปีแรก

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

 

(เอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังกะ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

 

(เอกสารแนบ)

รายงานติดตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561

รายงานติดตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 เอกสารแนบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังกะ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

 

(เอกสารแนบ)

รายงานติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562

รายงานติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 เอกสารแนบ