ตลาดกะเหรี่ยงสังขละบุรี

     ตลาดกะเหรี่ยงสังขละบุรี เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลตำบลวังกะและชมรมพระศรีสุวรรณ ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ชุมชนวัดศรีสุวรรณ (ชุมชนชาวกะเหรี่ยง) สะพานศรีสุวรรณคีรี (สะพานแดง) เพื่อส่งเสริมสินค้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง และสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่    

โดยเปิดให้บริการ ช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 05.00-10.00 น. เฉพาะเช้าวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ บริเวณหลังวัดศรีสุวรรณ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจะได้สัมผัสหมอกยามเช้าริมแม่น้ำซองกาเรีย ชมสะพานไม้ สะพานศรีสุวรรณคีรี (สะพานแดง) และวิถีชีวิตชุมชนกะเหรี่ยงพร้อมทั้งตักบาตรบนสะพานศรีสุวรรณคีรีและ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกะเหรี่ยง (ติดตามข่าวสารของตลาดกะเหรี่ยงสังขละบุรี ได้ที่เฟซบุ๊กเพจตลาดกะเหรี่ยง