ซ่อมไฟ

วันที่ 13 มิ.ย. 2566 ช่วงเวลา 16.00 น.
ทีมกองช่างนำรถกระเช้าลงพื้นที่บริเวณ ถนนอุตตมานุสรณ์ , หน้าตลาดสดฝั่ง ไทย - รามัญ
เพื่อทำการซ่อมไฟสาธารณะที่เกิดการชำรุดเสียหาย ตอนนี้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลวังกะได้สัญจรไปมาอย่างปลอดภัยและมีไฟส่องสว่างตลอดการเดินทาง
โดยการบริหารงานของท่านนายก วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ
 

เร่งออกซ่อไฟสาธารณะ

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 ช่วงเวลา 16.00 น.
กองช่างนำรถกระเช้าลงพื้นที่บริเวณ ถนนสามประสบ - ถนนเทศบาล ซ.1
เพื่อทำการตรวจสอบไฟสาธารณะและทำการซ่อมบำรุงไฟสาธารณะที่เสียหาย
เพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลวังกะได้สัญจรไปมาอย่างปลอดภัยมีไฟส่องสว่างตลอดทาง
โดยการบริหารงานของท่านนายก วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ
 

ออกพ่นยาหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 ช่วงเวลา 10.00 น.
งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ออกพ่นยาหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
และเคสไข้เลือกออก 3 เคส
- ห้องแถวหลังวัดศรีสุวรรณ (รอบที่2)
- 118/ช ม.3 ซอยหลังวัดสมเด็จ (รอบที่ 2)
- ซอยสามประสบ (รอบที่ 1 )
และได้ส่งมอบทรายอะเบทให้กับชาวบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย
โดยการบริหารงานของท่านนายก วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ